Betyg

Du kan läsa för ett fullständigt slutbetyg, gymnasieexamen eller kombinera kurser efter eget val, ett så kallat samlat betygsdokument. Betyg sätts i samband med att kursen avslutas. Det betyg som läraren sätter kan inte överklagas. Däremot har man rätt att försöka höja betyget med hjälp av prövning.

Men om jag har kunskaperna men inget betyg?

Har du kunskaper och färdigheter som du skaffat dig på annat sätt än genom utbildning och som motsvarar kurser eller delar av gymnasiekurser? Det kan vara något du lärt dig på fritiden eller genom arbetslivet. Då kanske validering är något för dig.

Validering betyder värdering och innebär helt enkelt att dina kunskaper värderas. Om dina kunskaper motsvarar en kurs kan du få betyg utan att gå kursen. Om någon del saknas kan du läsa in just den delen och sedan få betyg. Kontakta oss för mer information om validering.

Om du vill läsa in en kurs på egen hand kan du anmäla dig till en prövning. Du anmäler dig via campus@remove-this.oxelosund.remove-this.se eller syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se.

Betygsansökan

Betyg utfärdas inte automatiskt, utan du måste själv anmäla vilka betyg som betygsdokumentet ska innehålla. Ta kontakt med vår utbildningskoordinator för mer information.

Beställ utskrift av dina betyg

Betygskriterier

Till alla kurser finns nationellt eller lokalt utarbetade betygskriterier. Läraren informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygsnivåerna. Du har också rätt att få veta hur du ligger till under kursens gång.

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Telefon: 0155-386 36
campus@remove-this.oxelosund.remove-this.se 


Rektor
Morgan Andersson
Telefon: 0155-386 55
morgan.andersson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Tf biträdande rektor
Julija Kebrt
sficampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Utbildningskoordinator
Erik Malm Birkegård
Telefon: 0155-386 36
campus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Studie- och yrkesvägledare
Anita Hansson
Pernilla Ardehav
Drop-in: tisdag 13.00 -16.00 , torsdag 9.00-12.00
Telefon: 0155-38670,
Telefontid: Måndagar 13-16,
Tisdagar 9-12
Onsdagar 9-12
Torsdagar 13-16
syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter