Skolval

Det fria skolvalet gör att alla har rätt att söka till de skolor de vill, både fristående och kommunala skolor.

Regler för skolval gäller årskursen förskoleklass till och med årskurs 9. De gäller både vid placering i förskoleklass som vid inflyttning till kommunen.

 

Huvudregel

Huvudregeln är att barnet ska placeras vid den skola där vårdnadshavare önskar att barnet ska gå.

Avsteg från huvudregeln kan göras om något av följande villkor uppfylls:

  • Annan elevs berättigade krav på placering vid skolenhet nära hemmet åtsidosätts
  • Placeringen medför betydande organisatoriska eller ekomomiska svårigheter för kommunen. 

Vårdnadshavare ansöker, via ansökningsblankett till höger under rubriken Mer information. 

Om antalet platser på en skola är färre än antalet sökande elever behöver ytterligare prövning genomföras. Denna prövning görs enligt följande prioritetsordning

1. Särskilda skäl
2. Upptagningsområde
3. Närhetsprincipen
4. Syskonförtur

 

Skolskjuts

Elever i årskurs F-5 erbjuds skolplats i upptagningsområdet. I de fall kommunen inte kan erbjuda plats på skola i upptagningsområdet görs en individuell bedömning om skolskjuts utifrån avstånd, trafikförhållanden och trafikmognad. 

 

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter