Specialkost inom förskola och skola

För den som av någon anledning (allergi eller intolerans till exempel) inte kan äta den ordinarie skolmaten erbjuder vi specialkost som är likvärdig den mat som serveras för dagen.

Till målgrupper som av medicinska och/eller religiösa skäl inte kan äta av ordinarie mat (fläskkött eller blodmat till exempel) erbjuder vi fullgoda vegetariska alternativ.

Specialkost gäller inte för barn som undviker viss mat för att man inte tycker om maträtten eller livsmedel. Vårdnadshavare ska intyga att barnet äter specialkost även vid måltider som serveras i hemmet. För att säkerställa att barnet får rätt specialkost så behöver läkarintyg bifogas vid allergi/intolerans.

Måltider som innehåller nötter, mandel, jordnötter eller sesamfrön får inte serveras inom förskola och skola.

Vårdnadshavare ansöker om specialkost för sitt barn. Ansökan måste göras inför varje nytt läsår och för att säkerställa att barnet får sin specialkost vid höstterminens start ska ansökan skickas in före den 30 juni.

För att ansöka fyller du i E-tjänst ansökan

Kostenheten ska tillsammans med förskola/skola och i samarbete med vårdnadshavare säkerställa att barn och elever med allergi/intolerans och andra avvikande koster får en trygg och säker miljö så att de kan känna sig säkra på att de får den kost de kan äta.

Avbeställ specialkost om ditt barn är sjukt eller ledigt

Det är viktigt att du avbeställer specialkost vid sjukdom eller ledighet eftersom vi vill minska matsvinnet och spara resurser. Du behöver också anmäla när barnet är tillbaks och ska serveras specialkost igen. Tillfällig avbeställning eller anmälan om specialkost ska göras direkt till Björntorps produktionskök innan 8.00 samma dag eller till respektive förskolas tillagningskök (Oxelö, Frösäng, Dalgången, Blåklockan). Tillfällig avbeställning av kvällsmat (Stenviks förskola) ska göras innan 12.00 till Björntorps produktionskök.

Lämna information om allergier

Vårdnadshavaren ansvarar för att lämna fullständig information om barnet får allvarliga reaktioner vid intag av vissa födoämnen. Barn som behöver medicinering på grund av sin allergi ska själv ha med sin medicin. Det ska finnas kända rutiner för incidenthantering i förskola och skola för barn eller elever med dessa risker.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Avbeställning specialkost

Björntorps produktionskök
Telefon 0155-387 10, 0155-387 15

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter