Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun erbjuds specialkost till barn och elever som av medicinska skäl (till exempel allergi eller intolerans) behöver en anpassad kost. Till målgrupper som av andra än medicinska skäl (till exempel etiska eller religiösa) inte kan äta av ordinarie mat erbjuder vi fullgoda vegetariska alternativ. Specialkost gäller inte för barn som undviker viss mat för att man inte tycker om maträtter eller livsmedel.

För att säkerställa att barnet får rätt specialkost så behöver medicinsk dokumentation (till exempel journalutdrag) från behandlande vårdinrättning bifogas. Vid andra typer av matsvårigheter (till exempel neuropsykologisk problematik) sker en individuell prövning i samarbete med elevhälsan. Vårdnadshavare ska intyga att barnet äter specialkost även vid måltider som serveras i hemmet.

Vårdnadshavare ansöker om specialkost för sitt barn. Ansökan måste göras inför varje läsår och för att säkerställa att barnet får sin specialkost vid höstterminens start ska ansökan skickas in senast den 1 augusti.

För att ansöka fyller du i E-tjänst ansökan

Om ditt barn har specialkost så kan den mat som serveras komma att vara en helt annan rätt än den ordinarie. Kostenheten försöker i möjligast mån göra så att specialkosten liknar den ordinarie menyn.

Avbeställ specialkost om ditt barn är sjukt eller ledigt

Det är viktigt att du avbeställer specialkost vid sjukdom eller ledighet eftersom vi vill minska matsvinnet och spara resurser. Du behöver också anmäla när barnet är tillbaka och ska serveras specialkost igen. Tillfällig avbeställning eller anmälan om specialkost ska göras direkt till Björntorps produktionskök innan 8.00 samma dag eller till respektive förskolas tillagningskök (Oxelö, Frösäng, Dalgången, Blåklockan). Tillfällig avbeställning av kvällsmat (Stenviks förskola) ska göras innan 12.00 till Björntorps produktionskök. Då maten inte har hämtats ut på två veckor avbeställs specialkosten tills vidare.

Lämna information om allergier

Kostenheten ska i samarbete med förskola/skola och vårdnadshavare säkerställa att barn och elever med allergi/intolerans och andra avvikande koster får en trygg och säker måltidsmiljö.

Vårdnadshavaren ansvarar för att lämna fullständig information om barnet får allvarliga reaktioner vid intag av vissa födoämnen. Barn som behöver medicinering på grund av sin allergi ska själv ha med sin medicin. Det ska finnas kända rutiner för incidenthantering i förskola och skola för barn eller elever med dessa risker.

Måltider som innehåller nötter, mandel, jordnötter eller sesamfrön får inte serveras inom förskola och skola.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Avbeställning specialkost

Björntorps produktionskök
Telefon 0155-387 10, 0155-387 15

Kontakt för sidan: Kommuncenter