Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Nils Erik Selin
Tf. Miljö- och samhälls-byggnadschef

Kontakt för sidan: Kommuncenter