Tillgänglighet

Det finns många olika former av funktionshinder som gör vardagen problematisk.

Det kan vara svårt för alla att ta sig in i offentliga lokaler eller butiker, det kan också finnas markskyltar som spärrar vägen på trottoarer.

Bland de funktionshindrade finns alltfler unga människor och de med åldersrelaterade handikapp, gruppen växer.

Det finns lagar och regler för hur tillgängligheten ska hanteras, inte bara i nya byggnader utan även i befintlig miljö, "enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser". Ansvarig för att åtgärda hindren är alltid ägaren till den berörda fastigheten.

Kontakt

Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
registrator@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter