Bygglov och anmälan

Det kan vara svårt att veta vilka lov, tillstånd och anmälningar som behövs när du ska bygga nytt, bygga till eller på annat sätt förändra en fastighet eller lokal. På sidorna om bygglov och tillstånd hittar du mer information angående de lov och anmälningar som kan krävas när du ska bygga samt exempel på vilka ritningar som kan krävas.

I broschyren "Allt du behöver veta om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan" finns en sammanfattning av det mesta du behöver veta om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan. Broschyren läser du här.

Ny Plan- och bygglag

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Den nya lagen reglerar bland annat handläggningstider för bygglov samt när du kan påbörja ditt bygge. 
Mer information om den nya lagen finns på Boverkets hemsida  

Vad får jag bygga på min tomt?

Översiktplanen och detaljplanen styr vad du får bygga på din fastighet. Översiktsplanen är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Det fungerar som ett strategiskt dokument för all byggnation i kommunen.

En detaljplan ett juridiskt bindande dokument som kan reglera mark- och vattenområden. Enkelt beskrivet är en detaljplan en karta med text som beskriver vad, var och hur marken skall användas.

Vilken detaljplan gäller för din fastighet? Här kan du hitta information om din fastighet. Markera det område på kartan som du vill ha information om.

Höjdsystemet RH 2000

Sedan 1 maj 2015 använder Oxelösunds kommun ett nytt höjdsystem. Samtliga leveranser av geografisk information till och från kommunen sker nu i RH 2000.  Lär mer här.

Kungörelser

De bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked som kommunen beslutar om kungörs i post- och inrikestidningar. På deras hemsida kan du söka fram kungörelser utifrån olika kriterier. Sidan hittar du här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter