Altan och skärmtak

Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta enligt nedan.

Bygga en altan

Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än 1,2 meter från marken. En altan kräver bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov. Du kan även behöva bygglov för din altan om den påverkar byggnadens utseende avsevärt. Detta gäller även om altangolvet är under 1,2 meter. 

Bygga ett skärmtak

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Takens sammanlagda yta får inte vara större 15,0 kvadratmeter.

Avstånd till grannar

Om dina grannar går med på att du bygger bygglovspliktig altan eller skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter.  Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.

Mot gata, väg eller allmän plats krävs dock alltid bygglov om altanen eller skärmtaket ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och är över 1,2 meter.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter