Beställning av kartmaterial och mättjänster

Kartenheten ansvarar för kommunens försörjning av kartor och geografiska databaser. Vi ansvarar också för utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).

Vi byter kartsystem - förlängda handläggningstider!
Under vintern 2016/2017 byter Oxelösunds kommun kartsystem vilket påverkar alla kart-och mättjänster. I samband med bytet av kartsystem kommer handläggningstiderna att bli längre än normalt. Vi rekommenderar att ha framförhållning vid beställning av kartor och mättjänster.

Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera kommunens kartor. Det görs dels genom flygfotografering och dels genom mätning i fält. 

Den 1 maj 2015 bytte Oxelösunds kommun referenssystem i höjd till RH2000.

Kartmaterial från Oxelösunds kommun levereras i referenssystemen SWEREF 99 1630 och RH2000 om annat ej avtalats. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kartor@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter