Komplementbyggnader

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan vara ett garage, ett förråd eller en gäststuga. En sådan byggnad får inte dominera över huvudbyggnaden.

Inom områden som omfattas av detaljplan eller bestämmelser för sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för att bygga en komplementbyggnad. Finns en detaljplan styr den hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Även placeringen styrs av detaljplanen. Dock får du inom dessa områden bygga friggebodar utan bygglov.

Om du bor utanför planlagt område eller utanför sammanhållen bebyggelse finns andra regler. De gäller om du bor i ett en- eller tvåbostadshus. Då får du bygga komplementbyggnader i direkt närhet av bostadshuset utan bygglov dock krävs oftas bygganmälan. Du får inte bygga närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannens medgivande.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
bygg@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter