Murar, plank och häckar

Planerar du att bygga ett staket eller plank? Ibland kan det behövas bygglov, se nedan. 

Staket och plank

Då staket/plank uppförs för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,80 meter och inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter krävs inte anmälan eller bygglov.

I övrigt krävs bygglov för uppförande av staket och plank om höjden på något ställe överstiger 1,1 meter. Staket och plank får ha en högsta höjd av 0,8 meter på en sträcka av 10 meter från gatuhörn samt på en sträcka av 2,5 meter vid utfart från fastighet.

Mur

Då mur uppförs för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,80 meter och inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter krävs inte anmälan eller bygglov.

I övrigt krävs bygglov för murar, fristående eller så kallade stödmurar, vars höjd på något ställe överstiger 0,5 meter. Med murar menas konstruktioner som är uppbyggda med prefabricerade element, murstenar och natursten och dylikt samt platsgjutna konstruktioner. 

Häck

En häck är inte anmälnings- eller bygglovspliktig men ska planteras på den egna tomten och skötas så att den inte är trafikfarlig och skymmer sikten. En häck får placeras i tomtgräns med grannes medgivande.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter