Kommunens byggprojekt

Här kan du se några av de projekt som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med just nu. 


Frösängs gärde

För tillfället pågår ett arbete med att se över gestaltningen av Frösängs gärde.  Arbetet innebär att se över vilken/vilka användningar som ska finnas i området. Syftet med arbetet är att utveckla gärdet i rekreations- aktivitets- och rörelseriktning. Mer information om omgestaltningen av Frösängs gärde kommer inom kort. 

Mer information om kommunens projekt med stadsodling på Frösängs gärde finns här.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter