Kommunens byggprojekt

Här kan du se några av de projekt som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med just nu.


Järntorget utvecklas!

Första april 2015 antogs en detaljplan för Järntorget som möjliggör bostäder i kvarteret prisman 6, skapar en enhetlig och mer flexibel bestämmelse för byggnaderna kring torget samt anger riktlinjer för torgets gestaltning. Till planen hör ett gestaltningsprogram för Järntorget som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att förverkliga etappvis.


Ny lekplats i Sunda
I Oxelösund har medborgarna möjlighet till inflytande och delaktighet genom e-förslag. Nu har de första e-förslagen beviljats och ett av dem handlar om en invånares önskemål om att få till en stor modern lekplats för barnen i Sunda-området. Förslaget som lades i april fick 130 röster av andra invånare och i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutades att gå vidare med ärendet.

Mer information kommer.


Gästhamnen utvecklas
Mer information inom kort.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter