Järntorget

Första april 2015 antogs en detaljplan för Järntorget som möjliggör bostäder i kvarteret prisman 6, skapar en enhetlig och mer flexibel bestämmelse för byggnaderna kring torget samt anger riktlinjer för torgets gestaltning. Till planen hör ett gestaltningsprogram för Järntorget som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen nu arbetar med att förverkliga etappvis. Gestaltningsprogrammet i sin helhet finns här till höger under Mer information.


Etapp ett är genomförd och gick ut på att bygga om torgetparkeringen, möjliggöra kundvagnsgarage utanför ICA samt ordna en lekyta vid eken.

I etapp två ses belysningen runt torget över. Det har till viss del redan skett men arbetet fortgår och innebär bland annat att lampor byts ut för få ett bättre ljus på torget och att eken och fontänen får extra belysning.

De 15 oxlarna mitt på torget kommer att flyttas till Frösängs gärde. Ytan återställs till torgyta med samma beläggning som resten av torget och istället kommer träd köpas in och placeras i stora krukor och placeras runt torget för att rama in det. I samband med att de nya träden köps in kommer sittytorna på torget ses över och kompletteras med nya. I gestaltningsprogrammet lyfts särskilt torgets norra sida fram där solen kan avnjutas under en lång tid på sommarhalvåret. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter