I kommunens författningssamling finns de lokala ordningsföreskrifterna och de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.

Gällande Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning med en avfallsplan och lokala föreskrifter. Nyköping och Oxelösunds kommuns renhållningsordning är reviderad och beslutad i båda kommunernas fullmäktige i oktober 2017 och gäller från och med den 15 november 2017.

Avfallsplanen har fyra övergripande mål:

- Människan i fokus

- Minskad avfallsmängd och ökad återvinning

- Minskad miljöbelastning

- Ökad återvinning

Du kan läsa mer om målen i dokumentet ”Avfallsplan år 2017-2024” här till höger.

Kontakt för sidan: Kommuncenter