Oxelösunds kommunarkiv

I Oxelösunds kommunarkiv bevaras kommunala handlingar från Oxelösunds tid som municipalsamhälle 1900-1950 och från tiden därefter som stad och sedan kommun. Här finns också handlingar från Nicolai socken eller landskommun, som Oxelösund tillhörde fram till 1950.

Exempel på bevarade kommunala handlingar är protokoll, korrespondens, räkenskaper och från skolorna bland annat dagböcker och betygskataloger.

Arkivets äldsta handling är ett domstolsutslag från 1780.

I kommunarkivet förvarar ca 45 föreningar och företag sina handlingar.

Nästan alla handlingar i kommunarkivet är offentliga och kan bli tillgängliga efter överenskommelse med Kommunstyrelsens arkivarie eller arkivassistent.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 27

Telefon 0155-380 00
Kommun

Öppettider kommunarkivet:

Måndag-fredag kl. 09.00-15.00

Dag före röd dag kl. 09.00-12.00

Ellen Stamm
Arkivarie
Telefon 0155-381 26

Pia Rodén
Arkivassistent
Telefon 0155-381 95

Kontakt för sidan: Kommuncenter