Oxelösunds kommunarkiv

I Oxelösunds kommunarkiv bevaras kommunala handlingar från Oxelösunds tid som municipalsamhälle 1900-1950 och från tiden därefter som stad och sedan kommun. Här finns också handlingar från Nicolai socken eller landskommun, som Oxelösund tillhörde fram till 1950.

Exempel på bevarade kommunala handlingar är protokoll, korrespondens, räkenskaper och från skolorna bland annat dagböcker och betygskataloger.

Arkivets äldsta handling är ett domstolsutslag från 1780.

I kommunarkivet förvarar ca 45 föreningar och företag sina handlingar.

Nästan alla handlingar i kommunarkivet är offentliga och kan bli tillgängliga efter överenskommelse med Kommunstyrelsens arkivarie eller arkivassistent.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
kommun

Ellen Stamm
Arkivarie
Telefon: 0155-381 26
Ellen Stamm

Pia Rodén
Arkivassistent
Telefon: 0155-381 95
Pia Rodén

Kontakt för sidan: Kommuncenter