Lyssna

Anslagstavla

Oxelösunds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder och kommunfullmäktige samt för tillkännagivanden.  Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Här hittar du:

Protokoll

Kallelser

Sammanträdesdagar 2018

Tillkännagivande av justerade protokoll
Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Linköping. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, det vill säga den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning. Läs mer här om hur du gör en överklagan.

Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive nämnd/styrelse.

Datum för sammanträdeNämnd/styrelseAnslåsNedtas
2018-12-10Överförmyndarnämnden2018-12-182019-01-15
2018-12-19 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott2018-12-202019-01-14
2018-12-10Kommunstyrelsens arbetsutskott2018-12-202019-01-14
2018-12-18Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden2018-12-212019-01-14
2018-12-19Kommunstyrelsen2018-12-212019-01-14
2018-12-19 Vård- och omsorgsnämnden2018-12-212019-01-14
2018-12-04Nyköping och Oxelösunds gemensamma servicenämnd2019-01-092019-01-31
2018-12-13Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund2019-01-092019-01-31
2019-01-07Kommunstyrelsen2019-01-112019-02-04

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

 

 

Tillkännagivande enligt speciallagstiftning

Kungörelse: Ändring av Stadsplan för Baraområdet

Anslås 2019-01-02 Nedtas 2019-01-18

 

 

Tillkännagivande av kommunens föreskrifter

 

 

 

Överförmyndarens mottagningstid

Enligt 8 § Förmyndarskapsförordningen ska Överförmyndarens mottagningstider anslås på kommunens anslagstavla, tiderna hittar du här

Kontakt för sidan: Kommuncenter