Anslagstavla

Oxelösunds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Även kommunens föreskrifter ska kungöras på den kommunala anslagstavlan.

Anslag av protokoll

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Linköping. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, det vill säga den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive nämnd/styrelse.

Datum för sammanträdeNämnd/styrelseAnslåsNedtas
2017-09-27Kommunstyrelsen2017-10-062017-10-30
2017-10-18Kommunstyrelsen2017-10-232017-11-14
2017-10-18Kommunfullmäktige2017-10-232017-11-14
2017-10-17 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden2017-10-242017-11-15

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde

Kontakt för sidan: Kommuncenter