E-förslag och synpunkter

Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld.

Dina synpunkter och förslag är viktiga. De hjälper oss att utveckla verksamheten och främja en öppen dialog.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
Kommun

Susanna Shaibu
Kanslichef
Telefon: 0155-381 14
Susanna Shaibu

Kontakt för sidan: Kommuncenter