Internationellt arbete

Oxelösunds kommun deltar sedan 1998 i det europeiska kommunsamarbetet Douzelage, en organisation bestående av 27 europeiska kommuner.

Samarbetet i Douzelage ska bidra till att kontakter etableras mellan kommunerna i frågor som rör utbildning, ekonomi, turism, sport samt kultur.

För Oxelösund kommun har en huvudsaklig aktivitet varit att delta i de huvudmöten och utbildningsmöten som årligen arrangeras på olika platser i Europa. På dessa möten har Oxelösund representerats av ordföranden i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden, en EU-samordnare samt, i förekommande fall, ytterligare någon politisk ledamot och berörda tjänstemän.

Kommunen har också varit representerad på ett flertal av de ungdomsmöten som arrangerats i anslutning till det årliga huvudmötet samt deltagit i olika projekt.

Vidare har kommunens musikskola haft ett frekvent utbyte med kommuner inom Douzelage, senast våren 2012.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 Kommuncenter
kommun

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg
Telefon: 0155-381 38
Niklas Thelin

Kontakt för sidan: Kommuncenter