Kommunala pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. 

KPR väljs för en period om fyra år och består av 4 politiker utsedda av Vård- och omsorgsnämnden och 14 personer valda från de olika pensionärsorganisationerna.

KPR har fyra sammanträden per år och även fyra arbetsutskottssammanträden. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Höjdgatan 26  

Telefon: 0155-380 00 (växel) 
kommun

Lars-Åke Lindman
Ordförande (S)
070-651 06 51
Lars-Åke Lindman

Mariela Pérez
Sekreterare
Telefon: 0155-386 28
mariela.perez.parraguez@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter