Ekonomi och budget

Mål och budget är en plan för ekonomi och verksamhet de närmaste tre åren och är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. Mål och budget fastställs varje år av kommunfullmäktige och innehåller mål och riktlinjer samt ett ekonomiskt ramanslag för varje nämnd. Hur anslaget ska fördelas till olika verksamheter fastställs sedan av respektive nämnd.

Mål och budget följs upp under året av kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning. Mål- och budget samt uppföljningarna hittar du under Mer information till höger.

Kontakt för sidan: Kommuncenter