Ekonomi och budget

Mål och budget är en plan för ekonomi och verksamhet de närmaste tre åren och är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. Mål och budget fastställs varje år av kommunfullmäktige och innehåller mål och riktlinjer samt ett ekonomiskt ramanslag för varje nämnd. Hur anslaget ska fördelas till olika verksamheter fastställs sedan av respektive nämnd.

Mål och budget följs upp under året av kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning. Mål- och budget samt uppföljningarna hittar du under relaterade dokument till höger.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26
Telefon: 0155-380 00 (växel)
kommun

Magnus Petersson
Ekonomichef
Telefon: 0155-382 24
Magnus Petersson

Kontakt för sidan: Kommuncenter