Om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen ska ta reda på vad invånarna tycker om kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens olika verksamheter och hur medborgarna ser på inflytandet över de kommunala besluten. 

Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2017.

 

Medborgarundersökning 2015

Oxelösunds kommun deltog i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning våren 2015. Resultatet av medborgarundersökningen 2015 hittar du här.

Medborgarundersökning 2013

Våren 2013 gjordes en medborgarundersökning i Oxelösund. Resultatet av medborgarundersökningen 2013 hittar du här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter