Oxelösunds kvalitet i jämförelse

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för kommuninvånarna?

Oxelösunds kommun deltar sedan i hösten 2011 i "Kommunens kvalitet i korthet". Detta är ett nätverk som numera består av cirka 240 av landets kommuner och leds av Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Syftet med projektet är att göra jämförelser utifrån vanliga frågor som de förtroendevalda får från medborgarna. Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna.

Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Vi får också en fingervisning om hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i nätverket. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra? Frågorna är sorterade under nedanstående fem områden.

Hur ska tabellerna tolkas?


Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om hur lätt eller svårt det är att komma i kontakt med kommunen. Håller kommunen öppet på de tider allmänheten har möjlighet att ta del av det som erbjuds? Här mäts också hur långa väntetider olika delar av kommunen hade under 2016, eller kort sagt hur snabbt man får hjälp.

Klicka på bilden för att se resultaten.


Trygghet

Trygghet i "Kommunens kvalitet i korthet" handlar om invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen och om att känna sig trygg i kommunens verksamhet.

Klicka på bilden för att se resultaten.


Delaktighet och information

Under den här rubriken hittar du mått som handlar om förutsättningarna för medborgarinflytande och demokrati samt om kvaliteten på kommunens webbplats.

Klicka på bilden för att se resultatet.


Kostnadseffektivitet

Frågor om kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat man får ut av sina kostnader. Alltså hur mycket medborgarna får för pengarna vad gäller skolan, särskilt boende, hemtjänst samt grupp- och serviceboende enligt LSS.

Klicka på rubriken för att se resultaten.


Samhällsutvecklare

Här behandlas frågor som hur stor andel av befolkningen som har jobb, hur folk mår, hur väl kommunen jobbar med miljöfrågor och sist och inte minst hur bra invånarna tycker att kommunen är att bo och leva i.

Klicka på rubriken för att se resultaten.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun

 

 

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter