Sammanträdesdagar 2017

Här kan du ta del av tidplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de övriga nämnderna.

Sammanträdesdagar 2018

Förklaringar

Kf - Kommunfullmäktige

Ks - Kommunstyrelsen

Ks au - Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mbb - Mål- och budgetberedningen

Kfn - Kultur- och fritidsnämnden

Msn - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Un - Utbildningsnämnden

Von - Vård- och omsorgsnämnden

Kontakt för sidan: Kommuncenter