Grafisk profil

Syftet med den grafiska profilen är att stärka Oxelösunds kommuns identitet och göra det lätt att se vilka verksamheter som tillhör kommunen. Den grafiska manualen är ett hjälpmedel för kommunens medarbetare i kommunikationen med omvärlden.

För frågor om den grafiska profilen kontakta informationsstrateg Ylva Sanfridsson.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
registrator

Ylva Sanfridsson
Informationsstrateg
Telefon: 0155-381 31
Ylva Sanfridsson

Kontakt för sidan: Kommuncenter