Skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla kommuner i Sverige ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland annat redovisa de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser.

I Oxelösund har kommunfullmäktige fastställt ett handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun. Programmet redovisar de risker som kommunen kan utsättas för samt vilka mål och åtgärder som är uppsatta för att möta dessa risker.

Kommunens räddningstjänst bedrivs i samverkan med Nyköpings kommun och Sörmlandskustens räddningstjänst.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Höjdgatan 26 

Telefon: 0155-380 00 (växel)
kommun

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg
Telefon: 0155-381 38

Kontakt för sidan: Kommuncenter