Serveringstillstånd för alkohol

Socialtjänst Vuxna handlägger ansökningar om alkoholserveringstillstånd för tillfälliga arrangemang enligt kommunens riktlinjer för alkoholservering. 

Under rubriken relaterade dokument i högerspalten hittar du de blanketter du behöver för att ansöka om serveringstillstånd.

ANDT-strategi, förebyggande arbete

Kommunstyrelsen tog den 28 september beslut om en förebyggande strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Strategin utgår ifrån att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer kring barn och unga. En handlingsplan kommer att tas fram. Läs hela strategin här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter