Serveringstillstånd

Socialtjänst Vuxna handlägger ansökningar om alkoholserveringstillstånd på för tillfälliga arrangemang enligt kommunens riktlinjer för alkoholservering.

Under rubriken relaterade dokument i högerspalten hittar du de blanketter du behöver för att ansöka om serveringstillstånd.

Kontakt för sidan: Kommuncenter