Hamnen får bilda dotterbolag

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Oxelösunds hamn ska få bilda ett dotterbolag för att hantera och bunkra flytande naturgas (LNG). Oxelösunds...

Läs mer

Kom och lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträde 2017-12-13 kl 18.00 i Eventsalen, Koordinaten

Läs mer

Anders blir ny kultur- och fritidschef

Det blir Anders Magnusson från Nyköping som efterträder Conny Zetterlund som kultur- och fritidschef när han går i pension sista januari. Anders...

Läs mer

Rejält kliv uppåt för Oxelösunds skolor

Oxelösund har under de senaste åren förbättrat skolresultaten för grundskolan. I årets Öppna jämförelser, som släpptes 12 december, tar kommunen ett...

Läs mer

Korruptionsförebyggande arbete

Kommunrevisorerna har bett revisionsföretaget EY (tidigare Ernst & Young) att granska hur korruptionsrisker, jäv och bisysslor hanteras. Korruption...

Läs mer

Jubilarer och stipendiater

Onsdag 6 december uppvaktades personal som varit anställd inom kommunen i 25 år samt förtroendevald som har haft kommunalt förtroeoenmannauppdrag i 15...

Läs mer

Luciakonsert i Sankt Botvids kyrka

Välkommen på luciakonsert i Sankt Botvids kyrka onsdag 13 december 19.00.

Läs mer

Musikskolans julkonsert

Välkommen till Musikskolans julkonsert torsdag 14 december 18.00 i Ramdalsskolans aula.

Läs mer

Ny Renhållningsordning

Nu har Oxelösunds och Nyköpings kommun en ny gemensam Renhållningsordning! Båda kommunernas fullmäktige har fattat beslut i oktober så den nya...

Läs mer

Manifest för Världens barn

På Oxelö förskola har internationella barndagen uppmärksammats

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter