Enkät om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning

Nu får 500 slumpvis utvalda kommuninvånare chans att tycka till om den kommunala tekniken. Det...

Läs mer

Reducerad avgift för bygglov och anmälan

Den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen vilket innebär ett ökat krav på att kommunerna ska...

Läs mer

Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

Den 1 januari 2019 skärps straffen för brott mot livsmedelslagen.

Läs mer

Ta det försiktigt med fyrverkerierna

Snart är det nyår och många vill fira med fyrverkerier. Men varje år skadas människor när de...

Läs mer

Nu är kontraktet för nya skolan undertecknat

Fredag 21 december undertecknades kontraktet för den nya skolan, Oxelöskolan, som ska byggas vid...

Läs mer

Skolmoduler vid Brevikskolan

För att klara det ökade lokalbehovet på Breviksskolan kommer fyra tillfälliga klassrum att uppföras...

Läs mer

Samråd ÄDP Baraområdet

Idag startar samrådet för en ändring av den gamla stadsplanen i Baraområdet.

Läs mer

Oxelöskolan – vad händer just nu?

24 augusti togs första spadtaget för den nya skolan som ska stå klar vid årsskiftet 2020/2021. Det...

Läs mer

Stadsodling och ätbar park på Fösängs gärde

Nu anlägger vi ytor för det som ska bli stadsodling och förbereder för plantering i det som ska bli...

Läs mer

Får jag bygga

Boverket har tagit fram en enkel och informativ film för dig som ska söka bygglov

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter