Järntorget blir finare

I sommar ska Järntorget få ett lyft med växtlighet, blommor och nya sittmöbler. Det blir en...

Läs mer

Snart får Sunda en ny lekplats

I Oxelösund har medborgarna möjlighet till inflytande och delaktighet genom e-förslag. Ett av...

Läs mer

Enklare att nå mark och exploateringsstrateg

För att du som medborgare och företagare ska vara säker på att nå Mark och Exploateringsstrategerna...

Läs mer

Vad händer efter ett samråd?

Under april var två detaljplaner ute på samråd. Då hade medborgare, organisationer och myndigheter...

Läs mer

Renhållningsordning på remiss 2017

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning med en avfallsplan och lokala...

Läs mer

Detaljplan Cypressen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för kvarteret Cypressen som ägs av Kustbostäder antogs i Kommunfullmäktige 2017-03-29....

Läs mer

Vi håller Oxelösund rent!

Varje vår deltar Oxelösunds kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning.

Läs mer

Förlängd samrådstid för del av Vildvinet 2

Nu finns möjligheter att lämna synpunkter för den nya detaljplanen för del av Vildvinet 2. Folkets...

Läs mer

Nils Erik Selin ny chef för miljö- och samhällsbyggnad

Nu är en ny miljö- och samhällsbyggnadschef utsedd. Det blir Nils Erik Selin som varit tillförordnad...

Läs mer

Nya detaljplaner på samråd

Den 31 mars 2017 börjar samrådet för två nya detaljplaner. Dels detaljplan för Tallholmen med mera...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter