Kunskapsutvecklingen i grundskolan – vad gör utbildningsnämnden?

Nämnden behöver stärka sin styrning och uppföljning över kunskapsutvecklingen och löpande ta del av...

Läs mer

Befolkningsökning i Oxelösund – 220 nya invånare 2016

Oxelösunds kommun fortsätter att växa. Den 31 december 2016 uppgick invånarantalet till 11 921,...

Läs mer

Löfte till medborgarna – ett tryggare centrum

Torsdag 16 februari träffades kommunalrådet Catharina Fredriksson och Lars Hammarsjö,...

Läs mer

Lönesystemet - Ansvar och delaktighet i gemensam nämnd

Vad har Oxelösund haft för ansvar och delaktighet vid upphandling av det gemensamma lönesystemet? ...

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2014

Vad har hänt sedan revisionen granskade kvalitet och effektivitet inom hemtjänsten, upplåtelse och...

Läs mer

Oxelösund gör jättekliv i servicemätning

Från dåligt till mycket bra helhetsintryck på ett år i Profitels servicemätning! Oxelösund klättrar...

Läs mer

Hiphop på kommunfullmäktige

Årets kulturstipendiater – Hiphopbandet B’tep – inleder kommunfullmäktiges nästa sammanträde De...

Läs mer

Kom och lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2016-12-14 kl 18.00 i Eventsalen, Koordinaten

Läs mer

Jubilarer och stipendiater

Onsdag 7 december uppvaktades personal som varit anställd inom kommunen i 25 år på Källan Restaurang...

Läs mer

Kom och lyssna på Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2016-11-23 18.00 i Eventsalen, Koordinaten

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter