Arbeta som röstmottagare till valet 2018, något för dig?

Är du intresserad av att vara röstmottagare och bemanna någon av Oxelösunds kommuns 7 vallokaler vid...

Läs mer

Digital anslagstavla

Vid årsskiftet ändrades kommunallagen och kommunens officiella anslagstavla är numera digital. På...

Läs mer

Kommunens personalstrategier

Tillgång till kompetenta medarbetare är A och O om kommunen ska klara sina uppgifter. Bristyrken...

Läs mer

Kommuncenters öppettider under jul och nyårshelgen

Kommuncenter är din väg in till kommunens verksamheter och tjänster. Här arbetar vi kommunvägledare...

Läs mer

Hamnen får bilda dotterbolag

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Oxelösunds hamn ska få bilda ett dotterbolag för att...

Läs mer

Anders blir ny kultur- och fritidschef

Det blir Anders Magnusson från Nyköping som efterträder Conny Zetterlund som kultur- och fritidschef...

Läs mer

Korruptionsförebyggande arbete

Kommunrevisorerna har bett revisionsföretaget EY (tidigare Ernst & Young) att granska hur...

Läs mer

Jubilarer och stipendiater

Onsdag 6 december uppvaktades personal som varit anställd inom kommunen i 25 år samt förtroendevald...

Läs mer

Orange Day – nej till våld mot kvinnor

25 november uppmärksammas FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Över hela världen ansluter...

Läs mer

Vad tycker kommunens anställda om sitt arbete?

Nu är resultatet av medarbetarundersökningen klart.

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter