Fem nya e-tjänster

Vill du transportera din båt, behöver du en kopia på ett gammalt betyg eller vill ditt barn börja...

Läs mer

Tyst minut vid fredsträdet 12.00

En nationell tyst minut har utlysts av regeringen i dag måndag 10 april 12.00 med anledning av...

Läs mer

I dag flaggar vi på halv stång

I dag lördag flaggar Oxelösunds kommun på halv stång vid kommunhuset för att hedra de drabbade i...

Läs mer

Kom och lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2017-03-29 kl 18.00 i Eventsalen, Koordinaten

Läs mer

Kunskapsutvecklingen i grundskolan – vad gör utbildningsnämnden?

Nämnden behöver stärka sin styrning och uppföljning över kunskapsutvecklingen och löpande ta del av...

Läs mer

Befolkningsökning i Oxelösund – 220 nya invånare 2016

Oxelösunds kommun fortsätter att växa. Den 31 december 2016 uppgick invånarantalet till 11 921,...

Läs mer

Löfte till medborgarna – ett tryggare centrum

Torsdag 16 februari träffades kommunalrådet Catharina Fredriksson och Lars Hammarsjö,...

Läs mer

Lönesystemet - Ansvar och delaktighet i gemensam nämnd

Vad har Oxelösund haft för ansvar och delaktighet vid upphandling av det gemensamma lönesystemet? ...

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2014

Vad har hänt sedan revisionen granskade kvalitet och effektivitet inom hemtjänsten, upplåtelse och...

Läs mer

Oxelösund gör jättekliv i servicemätning

Från dåligt till mycket bra helhetsintryck på ett år i Profitels servicemätning! Oxelösund klättrar...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter