Kom och lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2017-10-18 kl 18.00 i Eventsalen, Koordinaten

Läs mer

Regeringsansökan om att bilda Region Sörmland

Landstinget Sörmland har beslutat att ansöka hos regeringen om att bilda Region Sörmland. Tanken är...

Läs mer

Tyck till om trygghet och brottslighet

Oxelösunds kommun och Polismyndigheten vill veta hur du ser på trygghet och brottslighet i...

Läs mer

Kom och lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2017-09-20 kl 17.00 i Eventsalen, Koordinaten

Läs mer

Medborgarundersökning 2017

Har du fått medborgarundersökningen i brevlådan? De 800 personer mellan 18 och 84 år i Oxelösund som...

Läs mer

Stor militärövning i september

AURORA 17 är en nationell övning som genomförs av Försvarsmakten i hela Sverige men främst i...

Läs mer

Över 12 000 invånare

Nu har vi passerat gränsen och är över 12 000 i Oxelösund! Den senaste befolkningsstatistiken från...

Läs mer

Tyck till om Oxelösund år 2030

Nu finns kommunens förslag till översiktsplan "Oxelösund 2030" ute på samråd.

Läs mer

Hur hanterar Kustbostäder fördelning av bostäder när kötiderna är långa?

Kommunrevisionen har bett EY utreda hur Kustbostäder fördelar och prioriterar mellan olika grupper...

Läs mer

Kom och lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2017-06-14 kl 18.00 i Eventsalen, Koordinaten

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter