Aktiviteter på Björntorp och Sjötången i mars

Aktivitetsinspiratörerna har planerat ett blandat utbud av aktiviteter för de boende på Björntorp...

Läs mer

Aktivitetsinspiratörer 2017

Arbetet med aktivitetsinspiratörerna, Sara Göransson och Marita Lindh, inom äldreomsorgens särskilda...

Läs mer

Förskolebarn på Björntorp

Positiva möten över generationsgränserna när boenden på Björntorp och förskolebarn träffas och...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen genomför årliga brukarenkäter inom äldreomsorgen. Brukarna besvarar via enkäten ett...

Läs mer

Nationella Anhörigdagen

Torsdag 6 oktober uppmärksammade vi Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan på vårt populära...

Läs mer

Balansera mera!

3–10 oktober är det dags för Balansera mera – en nationell kampanjvecka för att förhindra...

Läs mer

1 november ändras högkostnadsskyddet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Bestämmelserna om beräkningen av högkostnadsskyddet, också kallad maxtaxan, är ändrade och därför...

Läs mer

Lyckad nätverksträff

Den första träffen för ett familjestödsnätverk i länet blev mycket lyckad.

Läs mer

Ny lag ska göra det lättare att ta sig ur skuldfällan

Från och med 1 november ska det bli lättare att ansöka om skuldsanering. Då börjar en ny lag att...

Läs mer

Vill du göra skillnad?

Vill du hjälpa ett barn, ungdom eller vuxen som behöver ett extra stöd i vardagen. Oxelösunds kommun...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter