Berätta. leka, läsa – Unikt projekt för 1-3-åringar på Oxelö Förskola

Läsrörelsen är en ideell förening med mottot ”Ge dina barn ett språk”. Nu har projektet Berätta, Leka, Läsa startat på Oxelö Förskola. Projektet...

Läs mer

Utredning enligt Lex Sarah påbörjad inom funktionsstöd

En anmälan om dataintrång inom funktionsstöd har inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen. Då dataintrånget som anmälts är av allvarlig karaktär...

Läs mer

Utredning enligt Lex Sarah påbörjad inom funktionsstöd

En anmälan om dataintrång inom funktionsstöd har inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen. Då dataintrånget som anmälts är av allvarlig karaktär...

Läs mer

Inspirerande studiedag för förskolepersonal

I går hade förskolorna Dalgången, Frösäng och Ramdalen studiedag. Vi hade bjudit in Malin Bryntesson, pedagogisk utvecklingsledare på förskolan Svalan...

Läs mer

Inspirerande studiedag för förskolepersonal

I går hade förskolorna Dalgången, Frösäng och Ramdalen studiedag. Vi hade bjudit in Malin Bryntesson, pedagogisk utvecklingsledare på förskolan Svalan...

Läs mer

Inspirerande studiedag för förskolepersonal

I går hade förskolorna Dalgången, Frösäng och Ramdalen studiedag. Vi hade bjudit in Malin Bryntesson, pedagogisk utvecklingsledare på förskolan Svalan...

Läs mer

Inspirerande studiedag för förskolepersonal

I går hade förskolorna Dalgången, Frösäng och Ramdalen studiedag. Vi hade bjudit in Malin Bryntesson, pedagogisk utvecklingsledare på förskolan Svalan...

Läs mer

Öppet dygnet runt - året runt!

Oxelösund är den kommun i Sverige som satsar mest på barnomsorg på obekväm tid i förhållande till folkmängd (statistik från tidningen...

Läs mer

Stängningsdag på fritids 18/11

Måndagen 18/11 är det dags för en av läsårets planerade stängningsdagar på fritids. Läs mer om stängningsdagar under rubriken "Fritidshem".

Läs mer

Invigning av Ramdalens förskola

Om- och tillbyggda Ramdalens förskola, som tidigare hette Skattkistan invigdes igår av Utbildningsnämndens ordförande Britta Bergström, till toner av...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter