Äldre i Oxelösund alltmer nöjda med sin äldreomsorg

Årets resultat av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” visar på förbättrade resultat för Oxelösunds...

Läs mer

Förändrad skolorganisation i Oxelösund

Utbildningsnämnden har beslutat om en förändrad skolorganisation i Oxelösund. Det innebär att kommunens grundskolor från och med höstterminen 2019...

Läs mer

Lyssna på Litteraturväven - en podd från biblioteket

#2 publiceras 20 december! Ett poddradioprogram om gestalter ur litteraturhistorien, nya avsnitt en gång i månaden.

Läs mer

Koordinatens öppettider under jul och nyår

Under jul- och nyårshelgen har vi annorlunda öppettider på allaktivitetshuset Koordinaten

Läs mer

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller...

Läs mer

Dags att ansöka - Svetsutbildning

Campus Oxelösund anordnar utbildning inom svets med flera intag per år. Utbildningen är en spetsutbildning med inriktning mot Internationellt...

Läs mer

Eleverna på D-skolan har stoppat skolans matsvinn

Eleverna på D-skolan vill inte slänga mat i onödan. De har minskat mängden slängd mat med 80% sen de startade. Från 50 gram/elev till 10 gram/elev.  ...

Läs mer

Jullov och terminsstart

Snart är höstterminen slut och vi önskar alla elever ett härligt jullov. Skolorna har julavslutning enligt nedan. 

D-skolan
D-skolans elever slutar...

Läs mer

Stipendier och priser delades ut på Oxelösundsgalan

Varje år delar Oxelösunds kommun ut stipendier till personer som på något vis utmärkt sig inom idrott, kultur och miljöarbete. Stipendiaterna ska vara...

Läs mer

Kom och lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2018-12-12 kl 18.00 i Eventsalen, Koordinaten


Bland annat kommer följande ärenden behandlas

  • Detaljplan för Sjögatan,...
Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter