Aktiviteter på Björntorp och Sjötången i mars

Aktivitetsinspiratörerna har planerat ett blandat utbud av aktiviteter för de boende på Björntorp och Sjötången i mars. De hoppas på högt deltagande.
Se program nedan.

Björntorp mars 2017

Sjötången mars 2017

Kontakt för sidan: Kommuncenter