Aktivitetsinspiratörer 2017

Arbetet med aktivitetsinspiratörerna, Sara Göransson och Marita Lindh, inom äldreomsorgens särskilda boenden kommer att fortsätta under 2017

 Vårt mål är att skapa hållbara lösningar så att det finns en aktivitet per dag. Vi vill ge våra boende på Björntorp och Sjötången en meningsfull vardag, vilket höjer deras livskvalitet. Vi arbetar gentemot och tillsammans med kulturombuden på varje avdelning. De i sin tur inspirerar sina kollegor att genomföra aktiviteter i vardagen.

Året runt har intervjuat boende och aktivitetsinspiratör på Björntorp. Klicka här för att läsa.

Kontakt för sidan: Kommuncenter