Annat grus på grund av punkteringar

Vi har fått synpunkter på halkbekämpningen i Oxelösunds kommun. Kommunen använder samma grus/flis som förra året, och det flis som vi hittills använt för halkbekämpning är material som fanns kvar från förra säsongen. Fliset som används kommer från krossad hyttsten från Merox, och det är något mjukare i formen än traditionell bergkross. På grund av problem med punktering på cyklar kommer kommunen att ta fram en annan fraktion med något mindre stenar av detta flis för att prova om det fungerar bättre. Inför nästa säsong ser vi även över andra möjligheter för halkbekämpning.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter