Ansökan om ekonomiskt bistånd - "socialbidrag" via e-tjänst

Från och med den 1 maj 2017 finns en e-tjänst där du som har e-legitimation eller Bank id kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

Det ekonomiska biståndet fungerar som ett yttersta skyddsnät för personer som inte själva kan försörja sig ekonomiskt. Reglerna om rätten till bistånd finns i socialtjänstlagen.

Från och med den 1 maj 2017 finns en e-tjänst där du som har e-legitimation eller Bank id kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

Behöver du hjälp med att göra ansökan kan du vända dig till Kommuncenter som finns på koordinaten vid Järntorget.

Om du är arbetslös så kommer du att få träffa en jobbcoach som finns på Drivhuset.

Jobbcoachen hjälper dig med att komma in på arbetsmarknaden genom att du får arbetspröva eller får en praktikplats.

Att tänka på

Tänk på att ta fram alla uppgifter om inkomster och utgifter som ska lämnas i din ansökan.

Du behöver inte skicka in några handlingar till din ansökan, men var noga med att spara underlagen. Om vi behöver kontrollera dina uppgifter måste du kunna visa dem som du lämnat i din ansökan.

Du kan skicka in en ansökan per månad.

Så här går det till

Du loggar in med din e-legitimation eller Bank id och fyller i ansökan.
Det går också bra att ansöka via din mobiltelefon. Om ni är två som söker behöver båda skriva under ansökan med hjälp av Bank id när den lämnas in.

Är det första gången du ansöker så bokar du in en tid hos oss för att göra upp en handlingsplan.
Besöket är viktigt för att vi ska kunna hantera din ansökan.

Om du har ansökt om ekonomiskt bistånd tidigare så bokar du istället in en telefontid med din handläggare för uppföljning av din handlingsplan.

Hur lång tid tar det?

När vi har fått din ansökan kommer du att få ett beslut inom tre arbetsdagar.

Du kommer att kunna följa ditt ärende under rubriken ”Mina ärenden” när du loggar in på ”Min sida”, där kan du även se dina bokade tider med jobbcoach eller handläggare.

Kontroll

Om vi behöver kontrollera uppgifterna i din ansökan får du ett meddelande på ”min sida”, var därför noga med att följa ditt ärende när du har skickat in din ansökan.

Inom 24 timmar efter att du har fått ett meddelande om kontroll behöver du visa oss dina skriftliga underlag som visar att uppgifterna som du har lämnat är riktiga.

Om det visar sig att du lämnat felaktiga uppgifter kan det leda till att vi gör en polisanmälan. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter