Är du anhörig?

Välkommen på dialogcafé!

I höst kommer Anhörigcentrum att anordna Dialog café för anhöriga vid 3 tillfällen. Inbjudan vänder sig till medborgare i Oxelösunds kommun och som svarar ja på frågan i inbjudan: Är du anhörig?

Syftet är att genom dialog fånga upp tankar, tips och idéer och som kan bidra till utvecklingsarbetet inom området anhörigstöd i Oxelösunds kommun.

Välkommen!

Välkommen på dialogcafé

Kontakt för sidan: Kommuncenter