Asfaltering Fiskehamnsvägen och Gamla Oxelösundsvägen

Nu färdigställer vi två projekt som har pågått sedan 2015-2016

Nu färdigställer vi två projekt som pågått sedan 2015-2016. 
Fiskehamnsvägen får en ny asfaltsyta och gång- och cykelvägen från Alskärsvägen ut till Fiskehamnen byggs klar. Bygget skall vara klart i slutet på maj. 
Det andra projektet som skall färdigställas är den nya gång- och cykelvägen från Polishusrondellen ut till Gamla Oxelösund. Detta arbete räknar vi med att slutföra till midsommar.

Kontakt för sidan: Kommuncenter