Åtgärder på gång- och cykelvägen ut till Gamla Oxelösund

Vid besiktning av den nya gång- och cykelvägen ut till Gamla Oxelösund har man sett att det finns ojämnheter i asfalten, vilket kommer att åtgärdas under sommaren.

Kontakt för sidan: Kommuncenter