Befolkningsökning i Oxelösund – 220 nya invånare 2016

Oxelösunds kommun fortsätter att växa. Den 31 december 2016 uppgick invånarantalet till 11 921, vilket innebär en befolkningsökning med 220 individer, eller 1.9 %, under året.

Den främsta anledningen till befolkningsökningen är invandringen till Sverige. Av Sveriges 290 kommuner har 271 ökat sin befolkning under 2016. Det är en ökning med 32 kommuner jämfört med 2015. Drygt hälften av dessa kommuner, däribland Oxelösund, hade däremot ett födelseunderskott, vilket innebär att det var fler som dog än föddes i kommunen.

Kontakt för sidan: Kommuncenter