Behöver du bygglov innan sommaren?

För att vara säker på att få bygglov och startbesked i tid ska du lämna in kompletta handlingar så tidigt som möjligt.

Har du frågor kring ditt bygglov?

Vi har mycket information och checklistor inför ansökan på vår hemsida.

I vår kommer vi anordna kvällsöppet då du kan komma och ställa frågor till bygglovhandläggarna direkt. Naturligtvis kan du även boka möte med en handläggare annan tid via kommuncenter 0155-383 00 eller på Koordinaten (Biblioteket) eller via bygg@remove-this.oxelosund.remove-this.se.

Kontakt för sidan: Kommuncenter