Behöver man vara orolig för hjärnhinneinflammation i Oxelösund?

Ett nytt fall av hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker har upptäckts i Nyköping. Smittskyddsläkaren har beslutat att erbjuda vaccination till ett stort antal barn i Nyköping för att förhindra ytterligare smitta.  

Det är Landstinget som beslutar om vaccinering. Deras bedömning är att vaccinering endast behöver ske på vissa förskolor och skolor i Nyköping.  

De allra närmaste familjekontakterna till barnet har fått eller ska få förebyggande behandling med antibiotika, så kallad profylax. Det gäller

  • syskon och föräldrar till barnet
  • de som har varit hemma hos familjen de senaste två veckorna
  • de som haft barnet, eller familjemedlemmar till barnet, på besök hemma de senaste två veckorna
  • barn eller vuxna som har passat barnet de senaste två veckorna

Mer information hittar du på Landstinget Sörmland

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter