Fotbollsplan på Ramdalens IP ska räddas med hjälp av vatten från kylvattendamm

A-planen på Ramdalens Idrottsplats bevattnas under tre kvällar den här veckan. Den långa perioden utan regn har gjort att planen riskerar att bli förstörd. En entreprenör tar nu vatten från SSAB:s kylvattendamm och kör i tank till idrottsplatsen, där vattnet sprids med en bevattningsanläggning som lånats av Rosvalla i Nyköping. Förhoppningen är planen kan räddas och att kommunen ska slippa de stora kostnader det skulle medföra att behöva lägga om planen.

Kontakt för sidan: Kommuncenter