Digital anslagstavla

Vid årsskiftet ändrades kommunallagen och kommunens officiella anslagstavla är numera digital. På den kan du se överklagandetiden för beslut tagna i fullmäktige, styrelsen och nämnderna samt tillkännagivanden. Här hittar du den kommunala anslagstavlan.

Kontakt för sidan: Kommuncenter