Finsk profil på äldreboenden och i hemtjänsten

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i september 2017 att utvalda avdelningar på både Björntorp och Sjötången ska få finsk profil och att ett hemtjänstteam ska rikta sig mot finsktalande brukare. Avdelningarna det gäller är Holmen och Fyren på Björntorp samt Stranden på Sjötången.

Bakgrunden till detta är att Oxelösund sedan 2015 ingår i det finska förvaltningsområdet, vilket innebär att den sverigefinska minoriteten har rätt att få kommunal service som förskola och äldreomsorg på finska.

Vad innebär det att ha finsk profil? Det innebär framför allt att det läggs vikt vid att rekrytera tvåspråkig personal som pratar både finska och svenska, vilket ökar tryggheten och delaktigheten hos de finsktalande boende. Det innebär att det kommer finnas inslag av finsk kultur som mat, musik, inredning och böcker och man kommer uppmärksamma olika finska traditioner och högtider.

För de sverigefinska boende innebär detta att det finska språket och kulturen kan bli en del av deras vardag. Språket och kulturen har en stor betydelse i välbefinnandet hos de sverigefinska invånarna, och i Oxelösund har ca 15 % av invånarna finsk bakgrund.

På finska: Suomalainen profiili vanhainkodeissa ja kotipalvelussa

Hoito- ja hoivalautakunta päätti syyskuussa 2017 että tietyt osastot Björntorpin ja Sjötångenin vanhainkodeissa saavat suomalaisen profiilin sekä että kotipalvelu kohdistetaan suomenkielisille asiakkaille. Björntorpin vanhainkodista valitut osastot ovat Holmen ja Fyren ja Sjötångenin vanhainkodissa Stranden.

Oxelösund kuuluu vuodesta 2015 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen joten ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä on oikeus saada kunnan palvelut, kuten esikoulutoiminta ja vanhustenhoito, suomeksi. 

Mitä suomalainen profiili sitten tarkoittaa? Esimerkiksi että kaksikielisen henkilökunnan rekrytointiin panostetaan erityisesti sillä kaksikielinen henkilökunta lisää turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta ruotsinsuomalaisten asukkaiden keskuudessa. Se tarkoittaa myös että suomalainen kulttuuri on näkyvämmin esillä ruoassa, musiikissa ja sisustuksessa sekä että suomalaiset perinteet ja juhlapyhät huomioidaan erityisesti.

Suomen kieli ja kulttuuri tulevat siis osaksi ruotsinsuomalaisten asukkaiden arkea. Kielellä ja kulttuurilla on suuri merkitys asukkaiden hyvinvointiin. Oxelösundin asukkaista n. 15%:lla on suomalaistausta.

Kontakt för sidan: Kommuncenter