Fler bostäder i centrum

Nu har den nya detaljplanen för gamla Folkets hus vunnit laga kraft!

Syftet med detaljplanen är att tillåta i huvudsak bostäder i den sydöstra delen av det som tidigare var Folkets hus. Detaljplanen omfattar Cupols nöjeslokaler, samlingssalar, Rådsalen och teatern/biografen Tärnan. 

Sedan tidigare finns en detaljplan för den nordvästra delen (kontorsdelen) som också medger bostäder.

Ta del av planhandlingarna här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter