Granskning Stenvikshöjden

Just nu pågår granskning av kommunens förslag till detaljplan för Stenvikshöjden.

Kommunens mål är att detaljplanen ska möjliggöra bostäder i attraktiva lägen nära hav och natur. Planförslaget innebär bland annat att Ramdalshamnens parkering får bebyggas med bostäder i 3-4 våningar och att en ny park anläggs i anslutning i samband med exploateringen. Bostäder föreslås också i sluttningen mellan Örnvägen och Jogersövägen samt uppe på Stenviksberget där det tidigare varit båtuppställningsplatser.

Hela förslaget hittar du här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter