Hamnen får bilda dotterbolag

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Oxelösunds hamn ska få bilda ett dotterbolag för att hantera och bunkra flytande naturgas (LNG). Oxelösunds Hamn ägs till hälften av SSAB och till hälften av Oxelösunds kommun, och båda ska ge sitt tillstånd att bilda ett dotterbolag. SSAB Oxelösund har redan lämnat sitt medgivande.

Bakgrunden till att SSAB behöver naturgas är att företaget ska minska sina koldioxidutsläpp och planerar att övergå från malm- och kolbaserad till malm- och skrotbaserad stålframställning genom ljusbågsugn. Då behövs också en ny energikälla inom SSAB och den planeras vara naturgas. Därmed behöver försörjning av naturgas till SSAB ordnas vilket planeras ske genom en terminal för lossning, lagring och omlastning av flytande naturgas i Oxelösunds hamn. En naturgasterminal i hamnen kan även nyttjas av annan industri och sjöfart. Det är ett allt viktigare drivmedel för sjöfarten. Naturgas kan ersättas med annan typ av gas, till exempel biogas. 

Beslutet om att bilda dotterbolag innebär inte något beslut om att en terminal ska byggas. Beslutet om terminal kommer att ske i en process där miljöprövningstillstånd och slutliga investeringsbeslut med sedvanliga riskbedömningar genomförs. Det är hamnens dotterbolag som kommer att ansöka om miljötillstånd samt arbeta vidare med utveckling av en terminal.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter