Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna

Varför ska det byggas en ny skola?
Det har flyttat in många människor till Oxelösund. Flera av dem är barnfamiljer och det har resulterat i att det finns för få platser kvar på grundskolorna idag. Samtidigt är Oxelö förskola i stort renoveringsbehov och D-skolans lokaler är inte anpassade för modern undervisning. Nybyggnationen gör innerstaden mer attraktiv och bygger ihop innerstaden och Frösäng till en mer sammanhållen stad. En ny skola och förskola är en investering och en stor satsning för framtiden! 

Var ska den ligga?
Den nya skolan ska ligga på Frösängs gärde nedanför Häggenkyrkan ungefär där den gamla Häggenskolan fanns. 

När ska den vara klar?
Skolan beräknas vara klar till läsåret 2021/2022. 

Vilka ska går där?
I första hand är det elever från D-skolans förskole- och skolområde som kommer erbjudas plats. 

Vilka årskurser?
Förskola till och med årskurs 6. 

Hur ska den se ut?
Det blir en byggnad i två plan. Dom har enskilda skolgårdar för förskolan och skolan. Huvudentrén kommer att ligga mot Folkegatan.  

Vad ska den heta?
Skolan kommer att heta Oxelöskolan

Hur många barn ska gå där?
Den nya skolan har plats för totalt 520 barn. Det blir 5 förskoleavdelningar och plats för 60 elever i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 6. Utöver det finns också plats för särskola och den kommunala musikskolan. 

Hur kommer organisationen ser ut?
Rektor för förskola och skola kommer ha ett nära samarbete då verksamheterna överlappar varandra i arbetslagen. Skolan är planerad utifrån fyra arbetslag som har ett nära samarbete.  

Det kommer att finnas idrottssal, slöjdsal och möjlighet till hemkunskapsundervisning på skolan.  

Hur kommer musikskolan se ut?
Musikskolan får fem övningsrum, en musiksal, en studio och tillgång till idrottssalen för större event. 

Vem har ritat skolan?
LLP Arkitektkontor har ritat skolan.  

Vem bygger?
NCC har vunnit upphandlingen och kommer att bygga skolan. Hösten 2018 förbereds tomten och byggnationen av själva skolan beräknas starta efter årsskiftet 

 

När det är aktuellt med gatuavstängning eller trafikomläggning hittar du information om det här.

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter