Höjd avgift inom förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg

Från och med nästa år, 2018-01-01 höjs inkomsttaket i maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg till maxinkomst 46 080 kronor per månad.

Eftersom avgiften beräknas utifrån hushållets gemensamma inkomst innebär det att den högsta avgiftsnivån landar på 1382 kronor per månad för ett barn i förskola och pedagogisk omsorg. Högsta avgiftsnivån för ett barn på fritidshem blir 922 kronor per månad.

Var vänlig och logga in i e-tjänsten och uppdatera din inkomst.

Kontakt för sidan: Kommuncenter